Hera Consulting                           

 

Puno poslovno ime: Hera Consulting

Ksenija Milić PR

Sedište: Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 89/34

PIB: 107006052

Matični broj: 62431113

Šifra delatnosti: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem

Tekući račun: 160-351507-42 Banca Intesa